مشاهده همه 6 نتیجه

MBacoustics MBA-7700

۸۲۰,۰۰۰ تومان

MBacoustics MBA-7700

12 ضمانت شرکت ام بی آکوستیک. شرکت ام بی آکوستیک همواره یکی از تولید کنندگان بزرگ خازن بوده است و در سال 2018 خازن مدل 7700 را به بازار عرضه نموده است.  

MBacoustics MBA-8300

۹۲۰,۰۰۰ تومان

خازن ام بی آکوستیک 8300

12 ماه ضمانت شرکت ام بی آکوستیک. شرکت ام بی آکوستیک همواره یکی از تولید کنندگان بزرگ خازن بوده است و در سال 2018 خازن مدل 8300 را به بازار عرضه نموده است

MBacoustics MBA-11000

۰ تومان
MBacoustics MBA-11000 12 ماه ضمانت شرکت ام بی آکوستیک. شرکت ام بی آکوستیک همواره یکی از تولید کنندگان بزرگ خازن بوده است و در سال 2018 خازن مدل 11000 را به بازار عرضه نموده است.

MBacoustics MBA-4700

۰ تومان

MBacoustics MBA-4700

12 ماه ضمانت شرکت ام بی آکوستیک. شرکت ام بی آکوستیک همواره یکی از تولید کنندگان بزرگ خازن بوده است و در سال 2018 خازن مدل 4700 را به بازار عرضه نموده است  

MBacoustics MBA-8700

۰ تومان

MBacoustics MBA-8700

12 ضمانت شرکت ام بی آکوستیک. شرکت ام بی آکوستیک همواره یکی از تولید کنندگان بزرگ خازن بوده است و در سال 2018 خازن مدل 8700 را به بازار عرضه نموده است.

MBacoustics MBA-9700

۰ تومان
MBacoustics MBA-9700 12 ضمانت شرکت ام بی آکوستیک. شرکت ام بی آکوستیک همواره یکی از تولید کنندگان بزرگ خازن بوده است و در سال 2018 خازن مدل 9700 را به بازار عرضه نموده است  

خازن