در حال نمایش 7 نتیجه

کامپوننت ها چند سالی است به بازار سیستم های صوتی

عرضه شده اند تفاوت این نوع از بلندگو با سایر بلندگو ها تفکیک

تیوتر از بلندگو اصلی و استفاده از یک کراس اوور برای

تفکیک بیشتر صدا است .

کراس اور ها که از یک مدار و چند خازن تشکیل شده اند

وظیفه فیلتر کردن فرکانس های پایین و ارسال ان به

تیوتر ها و جدا سازی سایر فرکانس ها و ارسال ان به

بلندگو ها را دارند.

بین کامپوننت ها و میدرنج ها تفاوت های بسار زیادی است

که در این جا امکان توضیح بیشتر نیست همچنین از کامپوننت

به عنوان مکمل در سیستم های صوتی در کنار بلندگو بیضی و

سایر اجزا استفاده می شود.